شركت آسان موتور همواره طرح هاي جديد را به منظور افزايش رضايت مشتريان خود در بخش خدمات پس از فروش سرلوحه امور قرار داده و بدين منظور ارائه خدمات ويژه را توسط عامليتهاي مجاز و همچنين گروه هاي خدمات ويژه شركت آسان موتور در دستور كار خود قرار داده است.

 

خدمات سیار عاملین مجاز

مجموعه عامليتهاي شركت آسان موتور با ارائه يك پكيج خدماتی مناسب به منظور ارائه خدمات امدادی در حوزه جغرافيايي عملكردي خود گامي نويني را دربخش خدمات پس از فروش در سرتاسر كشور آغاز نموده و همچنان با توسعه و پيشرفت كمی و كيفی چشمگير با نگرش علمی و سيستمی به ارائه خدمات امدادی با هدف نهايی « كسب رضـايت مشتری » به پيش مي رود.

 

خدمات قابل ارائه

 

پاسخگويي تلفني به در خواستهاي امدادي مشتريان

اعزام تيم امدادي به محل مشتربان جهت رفع ايراد

هماهنگي جهت انتقال خودرو به نزديكترين عامليت در صورت عدم امكان راه اندازي در محل